Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING van Beauty salon I for you.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty salon I for you verwerkt van haar klanten.

Indien je klant bent/wordt van Beauty salon I for you, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty salon I for you verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Beauty salon I for you, De Burkel 2a, 5851 CC te Afferden, KvKnr: 55849113
De salon is bereikbaar via 06-26584039 of i-foryou@outlook.com

2. Welke gegevens verwerkt Beauty salon I for you en voor welk doel:

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
– voor,- en achternaam, geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummers, e-mailadres
– eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
– voor & na foto’s

2.2 Beauty salon I for you verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
– je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen  en informatie over diensten en activiteiten van Beauty salon I for you.
– je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
– voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.
– voor- en na foto’s van huid, nagels, wimpers en/of wenkbrauwen worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mailberichtgeving:
Beauty salon I for you gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Beauty salon I for you te sturen. Afmelding voor deze mailings is ten alle tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailings.

3. Bewaartermijnen

Beauty salon I for you verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4 Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beauty salon I for you passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beauty salon I for you gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft Beauty salon I for you een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Beauty salon I for you kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty salon I for you zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen 2 weken na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beauty salon I for you je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan
I. Hoenselaar eigenaresse van Beautysalon I for you via 06-26584039 of i-foryou@outlook.com

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.